Privacybeleid.  |  

U bevindt zich hier: 

>> BKR Registratie 

BKR Registratie.

Wat is een BKR Registratie?

Een BKR Registratie is hetzelfde als een BKR Notering. Het BKR in Tiel verzorgt de administratieve registratie van alle lopende leningen van de consumenten. Ook de leningen en telefoonabonnement van de afgelopen vijf jaar staan vermeld. Een notering oftewel registratie van elke lening vindt plaats in het CKI (Centraal Krediet Informatiesysteem).

 

Waarom vindt een BKR Registratie plaats?

De belangrijkste reden dat het BKR de leningen en telefoonabonnementen registreert is om de aangesloten deelnemers van het Bureau Krediet Registratie hierover uitgebreid te kunnen informeren. Het BKR registreert en informeert. Op basis van de BKR Informatie krijgen de deelnemers een compleet inzicht in de kredieten en de betalingen van de consument. De deelnemer ontvangen de informatie met een BKR Toets (BKR Toetsing). Het helpt de deelnemers in hun afweging of het verantwoord is een nieuwe lening te verstrekken. De bank beslist echter niet alleen op basis van de BKR Registratie. Om een juiste beslissing te nemen heeft de bank ook gegevens nodig over bijvoorbeeld de gezinssituatie, de woonlasten en het inkomen. Hiermee helpt het BKR het kredietrisico en betalingsrisico te beperken. Overkreditering of een andere problematische schuldsituatie kunnen hierdoor worden voorkomen.

Welke leningen worden geregistreerd door het BKR?

Het BKR registreert de verschillende vormen van leningen (kredietvormen) die er zijn. Het gaat dan uitsluitend om de basisvormen. De verschillende productnamen van de diverse banken (deelnemers) zijn niet bekend.
Er wordt een onderscheid gemaakt in zeven basisvormen t.w.: Aflopend Krediet, Doorlopend Krediet, Overige Obligo's, Verzendhuiskrediet, Hypotheek, Schuldregeling en Telecommunicatievoorziening.
De BKR code voor een aflopend krediet is AK. De BKR code voor een doorlopend krediet is RK. De BKR code voor overige obligo's is RO. De BKR code voor een verzendhuiskrediet is VK. De BKR code voor een hypotheek is HY. De BKR code voor een schuldregeling is SR en de BKR code voor een telecommunicatievoorziening is TC.

 

Negatieve BKR Registraties.

Als iemand geregistreerd is bij het BKR hoeft dat geen probleem op te leveren als er een nieuwe lening wordt aangevraagd. Het wordt pas moeilijker om weer geld te lenen als een codering is toegekend aan een lening. Een Negatieve Registratie of Negatieve Notering is een BKR Codering. Een negatieve registratie (negatieve notering) wordt toegevoegd als niet voldaan wordt aan de overeengekomen verplichting. De BKR Codering is dus een codering om een achterstand (betalingsachterstand) in de betaling ven een lening aan te tekenen. Na betaling van de achterstand volgt de H-code (H-codering).
Gelukkig is het online bij een BKR Bank mogelijk om toch geld te lenen met een Negatieve BKR Registratie. Dus kun je toch geld lenen met een Negatieve BKR Notering.
Gewone, bekende banken lenen geen geld bij een negatieve registratie. Bekende banken hebben geen BKR krediet. BKR Lenen is daar onmogelijk.

BKR Bijzonderheidscode.

Behalve de A-Codering en de H-codering hanteert het BKR in hun administratie nog vier bijzonderheidscodes.
Zij gelden als toevoeging op een acherstandscodering (de A-Code)en geven aan, dat er iets specifieks aan de hand is.
De Code 1 (A1 codering) geeft aan, dat er een aflossings- of schuldregeling getroffen is, nadat de achterstandssituatie is ontstaan.
De Code 2 (A2 codering) geeft aan, dat de (restant)vordering opeisbaar is gesteld.
De Code 3 (A3 codering) geeft aan, dat er een bedrag van € 250 of meer is afgeboekt.
De Code 4 (A4 codering) geeft aan, dat de kredietnemer onbereikbaar blijkt/bleek.

BKR Bewaartermijn.

De BKR Bewaartermijn is de periode dat de gegevens over een lening of telefoonabonnement worden bewaard. De BKR Bewaartermijn gaat in als een lening wordt beëindigd of een telefoonabonnement wordt opgezegd. De bewaartermijn voor alle producten en vormen is vijf jaar. Gedurende de bewaartermijn zijn alle gegevens zichtbaar voor de deelnemers. Iedereen kan ook zijn gegevens persoonlijk opvragen bij het BKR.

Extra Informatie BKR Registratie Zoeken?